Archipio Pracownia Architektury Piotr Grubiak

ARCHIPIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY PIOTR GRUBIAK

48-304 Nysa, ul. Mariacka 14-16/2

723 817 169

Informacje o nas

Nad każdym projektem współpracuje zespół profesjonalnych architektów, konstruktorów, kosztorysantów, rzeczoznawców budowlanych i branżystów zapewniając wysoką jakość rozwiązań.

Tworzymy oryginalne projekty architektoniczne, budowlane według indywidualnych oczekiwań. Oferujemy rozwiązania projektowe w terminie i konkurencyjnych cenach. Zapewniam kontakt z doświadczonymi kierownikami budów i ekipami budowlanymi.

USŁUGI – czym się zajmuję:
• uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymogami prawnymi
• przygotowanie koncepcji projektowych wraz z wizualizacjami i wirtualnym spacerem po budynku NOWOŚĆ
• projekty budowlane domów jednorodzinnych
• adaptację projektów gotowych / typowych
• opracowywania wielobranżowych projektów budynków usługowych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, przemysłowych i innych
• projekty garaży / wiat / hale / suszarnie / budynków gospodarczych
• rozbudowy, dobudowy, przebudowy, rozbiórki budynków istniejących
• inwentaryzacje budowlane
• projekty pełno branżowe (przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, sieci gazowej, C.O.)
• zmiany sposobu użytkowania
• adaptacje poddaszy na cele mieszkalne
• projekty termomodernizacji i kolorystyki budynków
• projekty kolorystyki elewacji
• uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu
• prowadzenie procesu inwestycyjnego, nadzór autorski
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dodatkowe usługi dla Urzędów oraz Zarządców Wspólnot (spółdzielni):
• inwentaryzacje lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi – aktualizacja metraży
• inwentaryzacja budowlana w celu uzupełnienia dokumentacji technicznych
• przerysowywanie istniejącej (starej, zniszczonej) dokumentacji technicznej i przekazanie jej w formie papierowej oraz elektronicznej (.pdf, .jpg, .dwg, .dxf itp.)
Projekty wykonujemy wraz z kompletem koniecznych opinii i uzgodnień, przekazując inwestorowi dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę w czterech egzemplarzach wymaganych przez Starostwa Powiatowe.

Cennik usług
Ceny za projekty są podawane indywidualnie i zależą od poziomu złożoności zlecenia.
Projekt budowlany obiektów może być tańszy lub droższy wszystko zależy od tego ile formalności dodatkowych trzeba spełnić starając się o pozwolenie na budowę, np czy działka budowlana leży w strefie konserwatorskiej – to wchodzą uzgodnienia z konserwatorem zabytków, czy działka nie leży w strefie zagrożenia powodziowego, czy działka leży na zboczu – konieczność wykonania dokładnych badań geotechnicznych do projektu posadowienia, czy sąsiednie zabudowania i ich przeznaczenie nie wpłyną na podwyższenie odporności ogniowej naszego obiektu – uzgodnienia z Komendanturą Straży Pożarnej i Rzeczoznawcami P.Poż itd.
Jeśli zamierzacie Państwo zbudować budynek od podstaw, przebudować istniejący lub odświeżyć stary oferuję profesjonalne projekty architektoniczne, budowlane oraz projekty branżowe.
Zajmuję się również, inwentaryzacjami architektonicznymi i adaptacjami projektów gotowych.
W tym celu używam najnowszego oprogramowania komputerowego, który na bieżąco pozwoli śledzić budynek w 3D, a także istnieje możliwość odbycia wirtualnego spaceru po budynku.